Hvad er Lymfødem

Om Lymfødem

Lymfødem/kronisk ødem er i dag et underprioriteret område i det danske sundhedsvæsen. Der findes ingen klare retningslinjer i relation til, hvem der er ansvarlige for behandlingen af lymfødem samt, hvordan lymfødem egentlig bør behandles. Der er et stort behov for viden, særligt i forbindelse med behandling af kompliceret lymfødem. Samtidigt er der fra Regionernes side et ønske om at udvikle en behandlingsstruktur og ensartet behandling indenfor regionerne.

Lymfødem/kronisk ødem er en lidelse som medfører ødem (hævelser) af en eller flere dele af kroppen. Lidelsen ses hyppigst på arme og ben, men det kan forekomme i alle dele af kroppen. Man skelner mellem primært lymfødem og sekundært lymfødem.

Primært lymfødem som er en medfødt defekt i lymfesystemet. Man mener, at der ved fødslen er en manglende udvikling af lymfesystemet. Den manglende udvikling kan betyde at nogle bliver født med et mindre antal lymfebaner eller dårligt fungerende lymfebaner. Man kan også blive født med et mindre antal lymfeknuder eller helt mangle dem i nogle områder. Det skal dog understreges at man ikke kan mangle hele sit lymfesystem. Primært lymfødem ses hyppigst i benene og i sjældnere tilfælde armene, men kan forekomme andre steder på kroppen. I nogle tilfælde ses primært lymfødem allerede ved fødslen med hævelser i enten arme og eller ben, hyppigst i benene. I de fleste tilfælde opstår primært lymfødem omkring puberteten, hvor man ofte af uforklarlige årsager pludselig hæver i arme eller ben. Primært lymfødem kan dog opstå senere i livet. Flere generationer i en familie kan være ramt af primært lymfødem da sygdommen kan være arvelig.

Sekundært lymfødem opstår når der påføres en skade på et ellers normalt fungerende lymfesystem. I den vestlige verden opstår de fleste tilfælde af sekundært lymfødem som senfølger til kræftbehandling. Når lymfeknuder fjernes i forbindelse med kræftbehandling hindrer man lymfevæskens transport tilbage til kredsløbet og der er risiko for at man kan udvikle lymfødem. Efter strålebehandling øges risikoen for udvikling af lymfødem idet lymfebanerne bliver ødelagt i det område som bliver bestrålet. Sekundært lymfødem rammer ikke hele kroppen men meget lokalt.
Gentagne infektioner kan også medføre eller forværre sekundært lymfødem. I den vestlige verden drejer det sig om gentagne rosen infektioner (erysipelas). Den infektion som er årsag til de fleste tilfælde af sekundært lymfødem i verden er filariasis. Filariasis er en infektion som kun findes i tropisk og subtropiske lande og den overføres fra menneske til menneske af myg.
Andre årsager til Sekundært lymfødem/kronisk ødem kan være dårlige vener og venøse bensår, fysiske traumer som eksempelvis brandsår eller kompliceret knoglebrud og svær overvægt.

Kronisk ødem bruges til at klassificere de ødemer som varer mere end 3 måneder, hvor det normale lymfesystem ikke har været i stand til at fjerne den overskydende vævsvæske, der primært er forårsaget af andre sygdomme/lidelser.

Der findes divergerende oplysninger om omfanget af lymfødem i Danmark, og der er derfor behov for uddybning af den eksisterende viden. Ifølge Kræftens Bekæmpelses hjemmeside skønnes ca. 20.000 at lide af lymfødem i Danmark. Afhængig af definitionen af lymfødem kan tallet dog være langt større. Tal fra England angiver prævalensen til mellem 1,1 og 1,3, hvilket svarer til 55.000 – 65.000 i Danmark.